ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่  26  มกราคม  2564  นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายอภิชาติ  พรหมฝาย   ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ และคณะ   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าหินโงม   โดยได้เยี่ยมชมห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ  สภาพแวดล้อมโดยรอบ  พร้อมทั้งพูดคุย  สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา