สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6

           วันที่  26  มกราคม  2564  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยนางสาวเพชรไทย  เย็นแย้ม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และนางสาวสุพัตรา  ทองอยู่  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว  โรงเรียนบ้านหนองนาใน  โรงเรียนบ้านพระปรง  และโรงเรียนบ้านหนองโดน  เพื่อตรวจติดตามความพร้อมภายในบริเวณโรงเรียน  ห้องเรียน  พร้อมทั้งพบปะพูดคุยให้คำแนะนำ  และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู  ที่เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)