รองผอ.สพป.สงขลา เขต 3  ท่านรองบุศรินทร์ นาคอุบล พร้อมด้วยคณะ เดินทางมานิเทศ ติดตามโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ และตรวจกิจกรรมตามโครงการฯ

วันที่ 13 มกราคม 2564 : วันนี้เวลา 09:00 น. รองผอ.สพป.สงขลา เขต 3  ท่านรองบุศรินทร์ นาคอุบล พร้อมด้วยคณะ
เดินทางมานิเทศ ติดตามโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ และตรวจกิจกรรมโครงการฯ
ที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนเงินอาหารกลางวันประจำปี 2563

นายนิพนธ์ มณีรัตน์