#สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. 4/2564

วันที่ 27 มกราคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2564 เพื่อรับมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ จาก สพฐ. ในเรื่องการดำเนินงานโรงรียนคุณภาพของชุมชน การเปิดและปิดโรงเรียนในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและความสอดคล้องการบริหารด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ภายหลังจากที่รับชมรายการ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ได้ประชุมเพื่อมอบหมายข้อราชการสำคัญได้แก่ การเตรียมจัดประชุมประธานคลัสเตอร์ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.มาร่วมประชุมในวันที่ 5-7 ก.พ.64 ในฐานะเจ้าภาพโดยใช้สถานที่โรงแรมเวียงอินทร์ การดำเนินการรักษาและปรับปรุงสำนักงานให้มีความปลอดภัย ร่วมรื่น สะอาดน่าอยู่ น่ายล สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย