สพป.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 13/2563 พร้อมพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 13/2563 พร้อมพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท โดยนายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน