คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสงขลา

นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสงขลา โดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการร่วมกับ นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย จัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษาให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนในทุกด้าน วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 9.00น. ห้องประชุมเกาะหนู สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา อเมือง จ.สงขลา