ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ตรวจติดตามโรงเรียนดีสี่มุมเมืองร่วมลงพื้นที่กับ ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กรรมการตรวจเยี่ยม ติดตามโรงเรียนดีสี่มุมเมืองร่วมลงพื้นที่กับ ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการ ณ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร โรงเรียนสามชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 และโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1