สพป.สระบุรี เขต ๒ ให้การช่วยเหลือนักเรียนมอบเงินและกำลังใจให้ถึงบ้าน

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ , นางกชพร ศิริปรุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย,บุคลากร สพป.สระบุรี เขต ๒ และ นางสาวฉัตรสุดา โพธิ์ศรี นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ เด็กหญิงสุกัลยา ศรีสวัสดิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) ณ บ้านพัก อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีอาการป่วยเป็นโรคหัวใจ (มีหัวใจ ๒ ห้อง) และเกิดภาวะแทรกซ้อนทำให้สูญเสียขาข้างซ้าย พักอาศัยอยู่กับอา เนื่องจากบิดา-มารดาหย่าร้าง และต่อมาบิดาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และคณะได้มอบเงินช่วยเหลือ เด็กหญิงสุกัลยา ศรีสวัสดิ์ รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงินจากกองทุนโอบอุ้มคุ้มครองเพื่อเด็กสระบุรี เขต ๒ แข็งแกร่ง จำนวน ๒,๐๐๐.-บาท และจากบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จำนวน ๘,๐๐๐.-บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งในการดำรงชีวิตต่อไป