ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชน

นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย  อินทร์ธิวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  นางสุกัลยา  ทองนุ้ย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  นายชรินทร์  เจริญไชย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  ศึกษานิเทศก์  และคณะกรรมการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี บ้านขมิ้น บ้านวังยางฯ และบ้านตาลเลียน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร   ศูนย์เครือข่ายที่ 4 และ 5     เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมรับฟังนโยบายและรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพของนักเรียน   เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา  ……อิสระ/ภาพ/ข่าว