สพป.ชลบุรี เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดห้องเรียนภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมระดับจังหวัด โครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ร่วมประเมินด้านบุคลากร ด้านการรับนักเรียน ด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ด้านแผนการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่และด้านการบริหารจัดการ เพื่อสรุปผลการประเมินให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ต่อไป