ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เขตพื้นที่อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อพบปะคณะครู นักเรียน และติดตามการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.โรงเรียนบ้านดู่ลาด
2.บ้านนาโป่ง
3.บ้านนาเวียง
4.บ้านดงมะไฟ
5.บ้านหนองไก่ขาว (ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)