ผอ.สพป.ขก.2 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป. ขก.2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองผักตบ และ โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว เพื่อให้ขวัญกำลังใจและคำแนะนำแก่ผู้บริหารและคณะครูในการบริหารจัดการเรียนการสอน และรับทราบสภาพปัญหาอุปสรรคต่างๆ แนะปรับสภาพโรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่และน่าเรียน