สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประชุมทีมบริหารเขตพื้นที่

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะบริหารเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมศรีสง่าชัย ชั้น 2 เพื่อติดตามการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพท./ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน