โรงเรียนธรรมโฆสิต จ.สงขลา พิธีอินทธนูให้แก่ลูกเสือและเนตรนารี