++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ทำบุญถวายสังฆทาน ประจำเดือนมกราคม 2564++

^^วันพุธ ที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดร่วมทำบุญ ถวายสังฆทานประจำเดือนมกราคม 2564   ตามครงการพัฒนาสมรรถนะศักยภาพการปฏิบัติงานและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2564 เพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตและเพื่อส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรมในการป้องกันและการทุจริต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 /ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน