+ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมย้ายผู้บริหารสถานศึกษา++

^^วันพุธ ที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 นายเรืองยศ  ปันศิริ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 //ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน