สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 Coaching นายอรรถพล ชุมพู รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวม

^^วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching โดยนายเรืองยศ  ปันศิริ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายสมคิด รัตนเพ็ญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายชาญณรงค์  บุตรเวียงพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผา กรรมการและเลขานุการ ไปให้คำปรึกษา แนะนำ  แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ราย  นายอรรถพล ชุมพู โรงเรียนขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน//นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพข่าว นางสาวอรอนงค์  ชัยชนะ รายงาน//

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน