++ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์ (COVID-19) จังหวัดแม่ฮ่องสอน++

^^วันพฤหัสบดี  ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2564  ดร.ศรีชัย  พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 15 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์ ที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ได้เข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ชั้น 2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน