++รองสุรชาติ การสอาด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ออ อำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน+++

<<<<วันพฤหัสบดี  ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564  นายสุรชาติ การสอาด รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 พร้อมด้วยนางนงคราญ บัวระหงษ์ และคณะบูรณาการอำเภอขุนยวม ติดตามตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านแม่ออ อำเภอขุนยวม  โดยมีนายมนตรี ผิวผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ /ผอ.ดารารัตน์  ผิวผัน ภาพข่าว/ ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน