++รองสุรชาติ การสอาด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน+++

<<<<วันพฤหัสบดี  ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564  นายสุรชาติ การสอาด รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 พร้อมด้วยนางนงคราญ บัวระหงษ์ และคณะบูรณาการอำเภอขุนยวม ติดตามตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านแม่อูคอ อำเภอขุนยวม ในการนี้คณะ coaching team รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวม นำโดยรองเรืองยศ  ปันศิริ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนด้วย โดยมีนายสายัณห์  กันธิยะ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ /ผอ.ดารารัตน์  ผิวผัน ภาพข่าว/ ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน