สพป.ลำพูน เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำเว็บไซต์เบื้องต้น

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเว็บไซต์เบื้องต้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 เพื่อให้ความรู้ในการทำเว็บฯ แก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเว็บไซต์ของแต่ละกลุ่มงาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 และผู้ที่มีความสนใจในการทำเว็บไซต์ได้เข้าอบรมหารความรู้เพื่อนำไปใช้อัพเดทเว็บไซต์ของกลุ่มงานต่างๆ ภายในสำนักงานฯ ในการนี้ นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ได้เข้าร่วมรับการอบรมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษา ทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน