ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่องเบ้อวิทยา มอบโจทย์ให้ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 29 มกราคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย นายสมคิด อุดปิน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การบริหารและการจัดการเรียนการสอน ร.ร.ร่องเบ้อวิทยา มอบโจทย์ให้ทุกคนมองโรงเรียนเหมือนบ้าน ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลง ตามแนวทาง“สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย น่าอยู่ น่ายล” ระดมความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนมาร่วมพัฒนาให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข น่าเรียน มีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และร่วมพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณภาพเด็ก คุณภาพครู และคุณภาพสถานศึกษา โดยมีนางศรันยา ประใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องเบ้อวิทยานายยอด อินเรียนประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสักประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและคณะครูร่วมกันให้ต้อนรับ ณ ร.ร.ร่องเบ้อวิทยา ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย