สพม.35 ร่วมงานบุญโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

ในวันที่ 29 มกราคม 2564 นายประจักษ์  สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมงานวันทำบุญสืบชะตาโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ณ ห้องประชุมใจคำปัน

อีกทั้งเป็นประธานมอบเกียรติบัตร โล่รางวัลครูผู้บริหารและครูดีเด่น ปี 2563  ให้คณะครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม จำนวน 15 ราย

ณรงค์  ศรีตาบุตร/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน