ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมมองทุนการศึกษาและมอบสิ่งของให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชุม และนักเรียนโรงเรียนบ้านคำกลาง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวจังกร จุตเทน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางวราภรณ์ สิงห์คิบุตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และ ดร.สายชล โพธิ์ศรี ร่วมมองทุนการศึกษาและมอบสิ่งของให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชุม และนักเรียนโรงเรียนบ้านคำกลาง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)