ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ.เป็นประธานงานสวดอภิธรรมศพ ณ วัดคงคา จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานงานสวดอภิธรรมศพ ของนางฉวี สาธา ซึ่งเป็นมารดาของ นายกำธร สาธาตำแหน่งนายช่างศิลป์ชำนาญงาน สังกัดศูนย์สารนิเทศขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วัดคงคา ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี