โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จ.สตูล สพม.16 จัดงานวันสถาปนาโรงเรียน