โรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” กิจกรรมวันตรุษจีน