โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ.สงขลา มอบเกียรติบัตรกิจกรรมยอดนักอ่าน