ประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Coaching ครั้งที่ 1) สังกัด สพฐ. ของเขตตรวจราชการที่ 17

นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.38 ประธานคณะกรรมการ นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการ ประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Coaching ครั้งที่ 1) สังกัด สพฐ. ของเขตตรวจราชการที่ 17 โดยมี รอง ผอ.สพป. สพม. จำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก ว้นที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2