สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับสมาชิกเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์จากเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ประกอบไปด้วยเกษตรกรและโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย โดยโรงเรียนสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ได้รับพระราชทานจำนวน 15 โรงเรียน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงานโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย