การประชุม OBECQA ประจำปี 2564

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นนางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ระดับ OBECQA และแนวทางการจัดการทำรายงานการประเมินของสถานศึกษา โดยมี นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และนายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง การบริหารสถานศึกษาเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และการจัดทำรายงานการประเมินของสถานศึกษาตามเกณฑ์ ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว