ขับเคลื่อนผาขวางวิทยา โรงเรียนคุณภาพ Stand Alone เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ สกสค. คณะบูรณาการด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการผู้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ ร.ร.ผาขวางวิทยา ในโรงเรียนสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 นำร่องในการ ขับเคลื่อน รูปแบบโรงเรียนที่มีความสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ Stand Alone ในการลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา มีการบูรณาการด้านการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายสมจิต สมอ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกคนในกลุ่มแม่ยาวดอยฮาง และกลุ่มห้วยชมภู ร่วมให้การต้อนรับและร่วมดำเนินกันขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในโรงเรียนผาขวางวิทยาต่อไป ณ โรงเรียนผาขวางวิทยา ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย