ประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ขับขึ่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้

ด้วย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา ร่วมกับ สสส. จัดทำคลิปสั้นรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน “ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้” เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุ หากสนใจนำคลิปไปเผยแพร่สามารถโหลดคลิปได้ที่ ประชาสัมพันธ์คลิปรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน