สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง”

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 06.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง” จัดขึ้นทุกวันอังคาร จังหวัดหนองคาย โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคาย ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 30 รูป เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามท้องถิ่น รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ณ ลานวัฒนธรรมตลาดท่าเสด็จ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย