ประชุมเชิงปฏิบัติการการประสานแผนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา สพม. เขต ๑๖

นายวชิระ ขวัญเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๖ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการประสานแผนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลและผู้ทรงคุณวุฒิ  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมวิบูลรัก สพม. ๑๖