สพป.ขอนแก่น เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ นางสาวดวงใจ ถวิลไพร รอง ผอ.สพท. พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ ตามนโยบาย สพฐ.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต ภายใต้ชื่อ “เขตสุจริต” กิจกรรมประกอบด้วย เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และรอง ผอ.พบข้าราชการ