รอง ผอ. สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนวันแรก หลังปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ณ อำเภอบ่อพลอย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายบรรพจน์  ทัพซ้าย  รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนวันแรก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หลังปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียน  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหนองเตียน  โรงเรียนบ้านยางสูง  โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง และโรงเรียนบ้านหนองหมู อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี