รอง ผอ. สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนวันแรก หลังปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ อำเภอหนองปรือ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายนฐกร  แสงจันทร์  รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนวันแรก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หลังปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียน  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม และโรงเรียนบ้านพยอมงาม  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี