สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตสน.ออกตรวจ แนะนำด้านการเงินฯ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายพงศกร ธนทรัพย์พล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะ ได้ออกตรวจสอบ ติดตาม และแนะนำด้านการเงินการบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน รวมทั้ง แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา โครงการอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านโจดกลาง                  อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายทองคำ ศรีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ