สพม.35 ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเถินวิทยา

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายประจักษ์  สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการเรียน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ โรงเรียนเถินวิทยา โดยมีนายวิโรจน์ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ อีกทั้งชื่นชมคณะครู ผู้บริหาร ที่ร่วมสนับสนุนให้นักเรียนได้สมัครสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 และขอความร่วมมือให้คณครูใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้เป็นแนวทางการในการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย

ณรงค์  ศรีตาบุตร/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน