สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2564 “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

              วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.00 น. ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร   ในสังกัด  ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งส่งสัญญาณ Conference จากส่วนกลาง สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบาย  แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายบริหารการศึกษา  จากนั้น  ได้ประชุมบอร์ดบริหาร  เพื่อแจ้งข้อราชการ  และติดตามภารกิจงานให้ขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อย  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2