++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมจัดทำวีดีทัศน์แนวทางการประกันตามกฏกระทรวง 2561 ++

^^^วันพุธ ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบนายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมจัดทำวีดีทัศน์แนวทางการประกันตามกฏกระทรวง 2561                 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2564 //ศน.นงคราญ  บัวระหงษ์ ภาพข่าว //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน