สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 และ บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการจัดการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2564  เพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาและนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

จริยา  กรุณา   :  ภาพ

กลุ่มอำนวยการ  :  ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2