สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง

            วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคณะ พร้อมด้วยนายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง ณ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นางสาวละออ วันจิ๋ว นายธีระศักดิ์ พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายอำนวย สีนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม นางกิตติยาพร ปิ่นเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ประธานกลุ่มโรงเรียน คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะครู ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง