สพป.สระบุรี เขต ๒ ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ต้อนรับผู้มาเยือน..

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, นางมาลี แก้วแววนาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นายสมพงษ์ อ่อนสำอางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวและคณะ ร่วมกันพิจารณาหารือการจัดแต่ง ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ให้สวยงามพร้อมต้อนรับผู้มาใช้บริการให้ประทับใจ