นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงเรียน ให้กำลังใจ ผู้บริหารคณะครู และเยี่ยมชั้นเรียน กำชับแนวทางการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อให้ปลอดโรคปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ราย นางกัลยา สิทธิจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในระยะเวลา 6 เดือน สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงเรียน ให้กำลังใจ ผู้บริหารคณะครู และเยี่ยมชั้นเรียน กำชับแนวทางการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อให้ปลอดโรคปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)