พุธเช้า …ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2564

วันที่  3 ก.พ. 2564  นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย  นายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1  ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม  ดร.อนุนาถ  ชื่นจิตร์    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  พร้อมด้วยข้าราชการ ติดตามรับชม  รายการ พุธเช้า …ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 48/2563 ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563   โดยมี เลขาธิการ กพฐ.  พบเพื่อนครู     เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

 

ในครั้งนี้  นายมติชน  มูลสูตร   แจ้งบุคลากรให้ติดตามรับชม ณ บริเวณโต๊ะทำงานของแต่ละบุคคล เพื่อหลีกเลี่ยงการชุมนุม   เว้นระยะห่าง  สวมหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์ทุกคน เพื่อป้องกัน Covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาด  ต่อจากนั้น ได้ประชุมทีมบริหาร สพป.นครปฐม เขต 1 เพื่อแจ้งข้อราชการและข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ   นายมติชน  มูลสูตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 กล่าวว่า     ขอบคุณและขอชื่นชม บุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมให้การต้อนรับ เลขาธิการ กพฐ. แจ้งเรื่องการตั้งเขตมัธยมเพิ่มขึ้น 20 เขตพื้นที่ รอประกาศพระราชกฤษฎีกา    การสอบต่าง ๆ นั้น น่าจะเริ่มประมาณเดือนมีนาคม 2564     การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ยึดตาม ศคบ.จังหวัดนครปฐม มีมาตรการป้องกันอย่างเครงคัดและเข้มแข็ง   ให้ครู/นักเรียน ที่อยู่จังหวัดสมุทรสาคร ให้เรียนออนไลน์ ส่วนครูให้ Work From Home ระยะเวลาอีก 14 วัน  การจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนในจัดห้องเรียน 20 คนต่อ 1 ห้อง เว้นระยะห่าง  โรงเรียนขนาดใหญ่นักเรียนสลับมาเรียน  งดจัดกิจกรรมที่นักเรียนต้องปะทะ ชุมนุม หรือใกล้ชิดกัน  ให้สถานศึกษาประสานขอความร่วมมือ อสม.ช่วยคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน โดยให้ถือเป็นมาตรการที่เข้มข้นระยะ 14 วัน  และมอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาให้ดำเนินการตามมาตรการของ ศคบ.จังหวัดอย่างเคร่งคัด และให้สื่อสารทำความเข้าใจต่อครูและผู้ปกครอง