ผอ.นฐ.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานศึกษาในช่วงเปิดการเรียนการสอน

วันนี้ (วันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2564) ช่วงเช้า   นายมติชน   มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานศึกษาในช่วงเปิดเรียน โรงเรียนบ้านต้นสำโรง และโรงเรียนวัดดอนขนาก   ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (2019) โดยมี นายร้อย   ลือหาญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นสำโรง  นายธีวัจน์  ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนขนาก และคณะครู ให้การต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนทั้่งสองแห่ง  ได้ดำเนินไปตามมาตรการการผ่อนคลายการเปิดเรียน และรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียน  พบว่าสถานศึกษาดังกล่าวมีการปฏิบัติตามประกาศจังหวัด และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย  เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จุดล้างมือหลายจุด ครูและนักเรียนสวมหน้ากากอนามัย  มีจุดสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะอย่างชัดเจน  และมีสัญลักษณ์แสดงการเว้นระยะห่างของ  โต๊ะ เก้าอี้ ทั้งในห้องเรียน โรงอาหาร