สพป.สงขลา เขต 1 ลงพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมและความพร้อมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองฯ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ลงพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

โดยมีนางสุรีย์พรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ,นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช) ,นายอาลัม ดูดิง และดร.ธนัช สุขสว่าง คณะทำงาน รมช.ศธ. ,นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,นายศุภกิตติ์ ยอดวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,นายพรศักดิ์ จินา ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ,นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ,นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลาเขต 2 ,นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.สงขลาเขต 3 ,นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผอ.สมพ. เขต 16 ราชการแทน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย จังหวัดสงขลา