สพม.35 กำกับ ติดตาม ดูแล การบริหารจัดการการประกวดราคาจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ลงพื้นที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ประชุม กำกับ ติดตาม อีกทั้ง ให้ความช่วยเหลือ ในเรื่อง การบริหารจัดการการประกวดราคาจ้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร โดยมีนายสุทิน คงสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเข้าร่วมรับฟัง และเสนอแนะความคิดเห็น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน